Sakrament Małżeństwa mogą zawrzeć u nas narzeczeni, którzy:

– rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem

– ukończyli 18 lat

– przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo trzymiesięczny pobyt w naszej parafii

– przeszli odpowiednie przygotowanie


Datę Sakramentu Małżeństwa należy ustalić w kancelarii parafialnej, w miarę możliwości, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.


Następnie narzeczeni odbywają w kancelarii parafialnej jeszcze trzy rozmowy, w terminie ustalonym z ks. Proboszczem.


Na pierwszą z tych trzech rozmów (trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu) przynoszą w miarę możliwości:

– dowód tożsamości

– odpis aktu Chrztu świeżej daty, tzn. wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy temu z ewentualną notatką o przyjętym sakramentu Bierzmowania

– jeżeli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa

– Akt zupełny urodzenia

– poświadczenie o ukończonej Katechezie Przedmałżeńskiej i wizycie w Poradni Rodzinnej.

Na tej pierwszej rozmowie odbywa się też badanie kanoniczne, gdzie m.in. narzeczeni podają swoje dane osobowe i otrzymują:

– prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania

– zachętę, w postaci karteczki, do przystąpienia do dwóch Spowiedzi świętych

– skierowanie do Poradni Życia Rodzinnego

– skierowanie na trzy nauki przedmałżeńskie z księdzem

Na drugą rozmowę (miesiąc przed dniem sakramentu) przynoszą

– potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i ew. inne brakujące dokumenty.


Na trzeciej rozmowie (w piątek przed zawarciem sakramentu) narzeczeni spotykają się z ks. Proboszczem, gdzie na spotkaniu m.in. omawia się Liturgię Sakramentu Małżeństwa. Zamawia się p. Organistę. Narzeczeni podają dokładne dane świadków ślubu (uwaga: muszą mieć ukończone 18 lat).


W dniu zawarcia Małżeństwa dziesięć minut przed ślubem przychodzą wraz ze świadkami do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty i wtedy:

– oddają karteczki od Spowiedzi

– przynoszą odpis Aktu Małżeństwa, jeżeli nie zawierają małżeństwa konkordatowego

– przekazują obrączki ślubne.