Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka nie później niż tydzień przed datą Chrztu. Przynoszą:

– odpis Aktu Urodzenia dziecka,

– jeżeli nie są naszymi parafianami, konieczne jest także pozwolenie na Chrzest dziecka w naszej parafii wydane przez Ks. Proboszcza parafii zamieszkania

– podają dokładne dane o sobie i chrzestnych (nazwisko i imię, data urodzenia, adres, a także datę i miejsce swojego sakramentu małżeństwa)

– rodzice chrzestni, jeśli nie są naszymi parafianami, dostarczą przez rodziców dziecka zaświadczenie od własnego Ks. Proboszcza, że są zdatnymi do pełnienia tego zadania


Chrzestni są gwarantami katolickiego wychowania. Dlatego sami:

– mają żywą wiarę (są po Bierzmowaniu)

– ukończyli 16 lat

– żyją w małżeństwie sakramentalnym, nie tylko w cywilnym, nie żyją w konkubinacie

– biorą udział w katechezie szkolnej (jeśli są w okresie szkoły średniej).


Dwadzieścia minut przed Chrztem rodzice dziecka wraz z rodzicami chrzestnymi przychodzą do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty.