POMOC UKRAINIE
6 marca 2022

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka ws. sprawowania posług duszpasterskich w czasie epidemii SARS-CoV-2

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka ws. sprawowania posług duszpasterskich w czasie epidemii SARS-CoV-2

(nr 7 z dnia 14.05.2020 r.)

 

Dnia 17 maja br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach, które umożliwią jeszcze w większym stopniu uczestniczenie wiernych w kulcie religijnym. Przypominam, że w kościołach i kaplicach muszą zostać zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Jest to kolejna okazja powrotu wiernych do naszych świątyń, w taki sposób, w jaki pozwalają na to przepisy sanitarne.

 

Poniższe wskazania obowiązują od niedzieli 17 maja br., aż do odwołania.

 

Przypominam, że w dalszym ciągu aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z Mszami św.
i nabożeństwami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

Należy obliczyć powierzchnię kościoła i kaplicy (prezbiterium, nawy główna i boczne, chóry, bez zakrystii i pomieszczeń gospodarczych), podobnie jak w poprzedniej sytuacji, i liczbę wiernych mogących brać udział w liturgii (1 osoba na 10 m2). Przelicznik ten nie dotyczy księży, a przy tych obliczeniach należy uwzględnić również wszystkich posługujących podczas liturgii.
Proszę poinformować parafian poprzez komunikatory internetowe oraz strony parafialne o maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 17 maja br. Na drzwiach kościoła i kaplicy powinno się uaktualnić informację o liczbie osób, które mogą jednocześnie w nim przebywać.

Biorąc pod uwagę niepokój i lęk wielu wiernych, zachęcam do nieustannego zapraszania ich do uczestnictwa w sprawowanych liturgiach.  Przypominam, że w parafiach, w których istnieje taka potrzeba, można zwiększyć liczbę celebrowanych Eucharystii. W kościołach i kaplicach o niewielkiej powierzchni można także rozważyć odprawienie dodatkowych Mszy św. niedzielnych w sobotę, począwszy od godz. 16:00.

Przypominajmy wiernym, że w tym roku okres spowiedzi wielkanocnej trwa do 7 czerwca (uroczystość Trójcy Najświętszej). Epidemia spowodowała brak możliwości skorzystania z sakramentów wielu wiernym, dlatego bardzo proszę, zapraszajmy ich do korzystania ze spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Kontaktujmy się z parafianami również osobiście, wyznaczajmy konkretne godziny posługi sakramentalnej w kościele parafialnym oraz w kościołach i kaplicach filialnych. Wykorzystajmy tę pozytywną zmianę rozporządzeń rządowych i z gorliwością ożywiajmy nasze relacje duszpasterskie z parafianami.

 

+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

Koszalin, dn. 14.05.2020 r.

Znak: B 23 – 17/20