DYSPENSA
31 października 2021
POMOC UKRAINIE
6 marca 2022

KOMUNIKAT BISKUPA

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA,
DOTYCZĄCY NOMINACJI BISKUPA KOADIUTORA


Drodzy Diecezjanie!

Z wielką radością, pragnę poinformować Was, Siostry i Bracia, że w dniu 10 marca 2022 r., Ojciec
Święty Franciszek, mianował na urząd biskupa koadiutora naszej diecezji, dotychczasowego
biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej, Zbigniewa Zielińskiego.
Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać
biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa.
Dziękujemy Bogu, że wskazał dobrego pasterza, który w przyszłości przejmie stery Kościoła
KoszalińskoKołobrzeskiego.
Biskup Zbigniew niespełna 7 lat temu, w bazylice archikatedralnej w GdańskuOliwie, przyjął sakrę
biskupią i jako zawołanie biskupie przyjął słowa Ut unum sint aby byli jedno (J 17, 21). Znany
jest w swojej dotychczasowej archidiecezji jako dobry i gorliwy duszpasterz, żyjący Ewangelią.
Serdecznie proszę wszystkich wiernych, duchownych i świeckich, o osobistą i wspólnotową
modlitwę w intencji biskupa koadiutora Zbigniewa Zielińskiego.
Uroczysta Msza św., którą zainaugurujemy posługę biskupa koadiutora w naszej diecezji, zostanie
odprawiona w dniu 2 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00, w koszalińskiej Katedrze. Już teraz na tę Mszę
św. zapraszam wszystkich Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Was, Siostry i Bracia.
Za każdą modlitwę składam szczere Bóg zapłać i błogosławię.

 


Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich 13 marca 2022 r. we wszystkich
kościołach i kaplicach diecezji koszalińskokołobrzeskiej.
Koszalin, dn. 10 marca 2022 roku.
Znak: B23 1/22