17 maja 2020

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka ws. sprawowania posług duszpasterskich w czasie epidemii SARS-CoV-2

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka ws. sprawowania posług duszpasterskich w czasie epidemii SARS-CoV-2 (nr 7 z dnia 14.05.2020 r.)   Dnia 17 maja br. wejdą w […]
31 października 2021

DYSPENSA

D E K R E T PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza […]
5 marca 2022

KOMUNIKAT BISKUPA

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA,DOTYCZĄCY NOMINACJI BISKUPA KOADIUTORA Drodzy Diecezjanie! Z wielką radością, pragnę poinformować Was, Siostry i Bracia, że w dniu 10 marca 2022 r., […]
6 marca 2022

POMOC UKRAINIE