31 października 2021

DYSPENSA

D E K R E T PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza […]
5 marca 2022

KOMUNIKAT BISKUPA

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA,DOTYCZĄCY NOMINACJI BISKUPA KOADIUTORA Drodzy Diecezjanie! Z wielką radością, pragnę poinformować Was, Siostry i Bracia, że w dniu 10 marca 2022 r., […]
6 marca 2022

POMOC UKRAINIE